GWW – Poznajcie historię Piotra

Piotr, 54 lat, Warszawa, zachorował w 2008 roku

Pobyt w szpitalu: 6,5 tygodnia – z czego 3,5 tygodnia na oddziale neurologicznym a resztę na oddziale rehabilitacyjnym

Leczenie: plazmaferezy, antybiotyki

Stan zaawansowania: nie mógł wstawać, siadać, przekręcać się, myć się, jeść, miał trudności z oddechem (otrzymywałtlen), dodatkowo ostrzelowe zapalenie  płuc.

Poprawa: po zastosowanym leczeniu


Na chorobę Guillain-Barre zrozpoznanym dodatkowo syndromem Millera Fishera zapadłem w wieku 48 lat, przyczym pierwsze objawy dotyczyły występującego na początku podwójnego widzenia wpionie, co spowodowane było – jak się później okazało – postępującym zanikiem ruchomościgałek ocznych. Wraz z tym objawem pojawiły się trudności z utrzymaniemrównowagi.

W dniu wystąpienia objawów wyżej opisanych zostałem przewiezionydo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i poddany obserwacji neurologicznej.W ciągu kolejnych 36 godzin od przybycia do szpitala wystąpiły u mnie kolejneobjawy powodujące niemożliwość chodzenia (w ciągu kolejnych godzin od przybyciado szpitala), z uwagi na tzw. krok brodzący i postępującą utratę równowagi, a takżez uwagi na postępujący paraliż kończyn dolnych.

W ciągu pierwszych 36 godzin mojego pobytu w szpitalu udało sięlekarzom postawić trafną diagnozę, przy występujących już łącznie (niefachowotutaj przeze mnie opisanych) objawach, takich jak: utrata czucia w stopach przemieszczającasię szybko na górne partie ciała i zaatakowany pas biodrowy, niemożnośćoddawania moczu, silne drżenia kończyn, podwójne widzenie przy bardzoograniczonym polu widzenia, utrata zdolności połykania, a także ogromne trudnościw mowie, czy wreszcie istotna utrata ruchomości rak. Dezintegracja systemunerwowego, a w zasadzie jego destrukcja postępowały u mnie bardzo szybko.

W szpitalu przebywałem na szczęścietylko 6,5 tygodnia, w tym 3,5 tygodnia na oddziale neurologicznym, zaś 3 tygodniena oddziale rehabilitacyjnym. Choroba, która zaatakowała nerwy obwodowe, móżdżeki pień mózgu (podaje za lekarzami) nie doprowadziła u mnie do takiego porażenianerwów i mięśni oddechowych, które nakazywałoby podłączenie mnie do respiratoralub wykonanie tracheotomii.

W zasadzie nie odczuwałem żądnego bólu oprócz bólu w prawym barku,jak się potem okazało jeden z mięsni w przedramieniu uległ prawie całkowitemu zanikowi.

Lekarze zastosowali u mnie prawie natychmiast leczenieplazmoferezami w ilości 5 w jednej serii, przy czym pierwsze trzy plazmoferezy(pod rząd) wykonane zostały od piątego do ósmego dnia od wystąpienia objawów,kolejne w 10 i 13 dniu od wystąpienia objawów. W wyniku zastosowanego sposobuleczenia objawy chorobowe zaczęły się wycofywać.

Dodatkowo leczony byłem antybiotykami, bowiem prawie natychmiast wystąpiłou mnie oskrzelowe zapalenie płuc. Otrzymywałem trzy antybiotyki.

Podczas choroby, w jej najostrzejszym stadium, nie byłem w stanie wstawać,siadać, przekręcać się, myć się, jeść, miałem trudności z oddechem i stąd otrzymywałemtlen.

Z najbliższymi komunikowałem się za pośrednictwem wybitnie bełkotliwejmowy, miałem bardzo ograniczone widzenie (opadająca lewa powieka, zakrywałalewe oko, które „uciekło” po skosie do góry, zaś prawe oko miało ograniczonepole widzenia i bardzo pogorszoną zdolność akomodacji.

Na oddziale intensywnej terapii przebywałem łącznie 18 dni, wcześniej36 godzin na sali udarowej, gdzie byłempoddany obserwacji z podłączeniem do monitora.

Podczas choroby miąłem uczucie mrowienia, drętwienia, opisany wyżejból w prawym barku. W zasadzie zachowałem pełną orientacje, co do miejscapobytu (niektóre ustawienia mebli czy tez innych przedmiotów wydawały mi sięinne, niż okazały się w rzeczywistości sadzę, więc że objawy były silniejsze niżprzypuszczałem pierwotnie) i pełną, co do czasu. Nie mogłem spać od drugiegodnia choroby, aż do chwili, kiedy poczułem, ze objawy zaczynają ustępować,zapewne spowodowane to było tez strachem; obawiałem się uduszenia podczas snu.

Wobec faktu, iż natychmiast po postawieniu diagnozy zostałem szczegółowopoinformowany o samej chorobie i jej możliwym przebiegu (lekarz prowadzący nieukrywał przede mną tego, że mogę utracić szybko zdolność samodzielnegooddychania, co jak wcześniej zaznaczyłem na szczęście nie wystąpiło). Samą chorobęw jej najgorszym stadium zniosłem psychicznie w miarę dobrze, jakkolwiek nie byłemwolny od obaw o własne życie, w szczególności wówczas, gdy leżałem z bardzoograniczona ruchomością w stawach kolanowych i stopach, bez możliwości przekręceniasię na bok i mając do dyspozycji w stopniu bardzo ograniczonym lewą rękę. Obawynasiliło zapalenie płuc, kłopoty z mowa i bardzo złe widzenie. Nie byłem wstanie nie tylko obsługiwać telefonu, ale trzymać go w lewej, częściowosprawnej ręce. W zasadzie w najostrzejszym stadium choroby nic nie potrafiłemsam zrobić. Byłem karmiony przez sondę. Ogólnie złe samopoczucie potęgował występującyrefluks. Doskonała opieka medyczna i pielęgniarska na naprawdę najwyższym poziomie,przy pełnym zrozumieniu mojego stanu zdrowia, pozwoliła mi przetrwać najgorszechwile, do tej kwestii, wróce pod koniec sprawozdania.

Po około tygodniu choroby obawy zaczęły ustępować nadziei na wyzdrowienie.Istotne znaczenie miało dla mnie łóżko regulowane elektrycznie, które mogłemsamodzielnie obsługiwać – przez około 10 dni nie miałem tej umiejętności, ale stanowiłoono ułatwienie nie tylko dla mnie, ale również dla personelu.

Kiedy leżałem w szpitalu, oprócz wiedzy o chorobie otrzymywanej odlekarzy korzystałem z wiedzy rodziny i znajomych, dla których istotnym źródłemwiedzy był Internet (w zasadzie jedynym).

Pobyt na oddziale intensywnej terapii neurologicznej nie tylko niestwarzał dyskomfortu, ale wręcz przeciwnie, pozwalał mi na to, by czuć siębezpiecznie i co najważniejsze, dawał możliwość doskonalej opieki. Uważam, żewłaśnie doskonała opieka medyczna i pielęgniarska stanowiła i zapewne stanowibardzo istotny czynnik wpływający na mój szybki powrót do zdrowia, bowiem nigdynie czułem się pozostawiony samemu sobie, a na stan ogólny pacjenta ma ogromny wpływjego stan psychiczny. Stosunek do mnie, jako pacjenta zadecydował o tym, ze byłemw stanie szybko poddać się zabiegom rehabilitacyjnym. Jest to istotna, wartość,której nie mogę pominąć.

Rehabilitacja rozpoczęła się u mnie w zasadzie natychmiast po ustąpieniunajgorszych objawów choroby i była prowadzona bardzo sprawnie i intensywnie, bojuż po upływie 2 tygodni pobytu w szpitalu. Rehabilitacja zaczęła się podczasmojego pobytu na oddziale intensywnej opieki neurologicznej, następnie na samymoddziale neurologicznym, by być intensywnie kontynuowana podczas mojegotrzytygodniowego pobytu na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Po wypisaniu ze szpitala otrzymałem 30 dni zwolnienia lekarskiego,które w całości wykorzystałem na bardzo intensywna samodzielna rehabilitacje.Prawie natychmiast wsiadłem na rower i starałem się na nim jak najwięcej jeździć,gimnastykowałem się i korzystałem ze sprzętu treningowego. Starałem się istaram ćwiczyć tyle, ile pozwala mi moja ogólna kondycja.

Z lektury tekstu wyniknie dla każdego obraz choroby irehabilitacji bardzo uproszczony. Stad musze podkreślić kilka bardzo istotnychw mojej ocenie faktów, które składają się na mój stan obecny, który opisze nasamym końcu.

Bardzo szybki postęp choroby został w mojej ocenie (co podkreślam,gdyż spotykałem się również ze zdaniem lekarzy, ze nie ma to wpływu na przebiegchoroby) zahamowany przez niezwłoczne zastosowanie leczenia plazmoferezami. Jednocześniefakt niezwłocznego przejścia od fazy choroby, do fazy intensywnej rehabilitacjinie może zostać pominięty, w wręcz wymaga uwypuklenia.

Dzięki temu, ze od momentu, kiedy uznano, iz mój organizm wytrzymatrud rehabilitacji zaczęto „stawiać mnie na nogi”, tak w przenosi, jak też dosłownie,postęp w cofaniu się skutków choroby był wyśmienity jak na wcześniej występująceobjawy. Jeszcze podczas mojego pobytu na oddziale intensywnej opieki neurologicznej5 podjęto szereg czynności zmierzających do uruchomienia moich niesprawnych kończyn,w szczególności prawej, reki, która była w pewnym okresie choroby bezwładna, a takżebyłem stawiany na nogi (wcześniej siedziałem na fotelu) i stosowano gimnastykęnóg.

Dzięki temu oddział intensywnej opieki neurologicznej opuściłem nawłasnych nogach, przy udziale tzw. „balkonika”. Oczywiście byłem naprawdę bardzo słaby i ostrożny w ruchach.

Nie posiadając żadnej wiedzy z zakresu neurologii, czy w ogólemedycyny, mogę jednak z cala pewnością stwierdzić, ze przy tego typu chorobie(zespole objawów) stała i intensywna rehabilitacja ma podstawowe znaczenie przyniwelowaniu skutków samej choroby i jakkolwiek po upływie 30 dni zwolnienialekarskiego, kiedy pisze te słowa mam jeszcze niewielkie ubytki czucia wpalcach u stóp, a także na skórze nóg i niektórych partiach ciała, to jednakmój stan zdrowia oceniam jako dobry, a biorąc pod uwagę intensywność wszystkichobjawów w najgorszym stadium choroby, jako wręcz wyśmienity. Dyskomfort, graniczącyniekiedy z obawa o nawrót choroby powodują mrowienia w rękach czy nogach, alemrowienia te i drętwienia prawej ręki ustępują, w szczególności, gdyrozpoczynam ćwiczenia.

Ogólna sprawność organizmu oceniam na 60/70% w stosunku do stanusprzed wystąpienia objawów chorobowych, ale sadze, że w ciągu kolejnych dwóchmiesięcy poprawie istotnie ten wynik, by po upływie kolejnych miesięcy, nie zaprzestającćwiczeń i prowadząc w miarę zdrowy tryb życia, przestać zauważać jakiekolwiekskutki choroby. Na co liczę.

Piotr

p.s. uważam, że wiedza o Zespole Guillain-Barre (oraz oSyndromie Millera Fishera), tych wybitnie rzadkich chorobach neurologicznychwinna być stale propagowana, zaś wszyscy którym przyszło zachorować na techoroby powinni być nie tylko szybko diagnozowani, ale także leczeni w wyspecjalizowanychjednostkach służby zdrowia i poddawani intensywnej rehabilitacji już odmomentu, kiedy medycznego z punktu widzenia będzie to możliwe. Obawiam się, zewiele osób, którym przyszło się zmierzyć z ta choroba nie miało tyle szczęścia,co ja, by trafić nie tylko na doskonały zespól lekarzy i pielęgniarek, ale równieżrehabilitantów i stad tak objawy choroby, jak tez dyskomfort spowodowanyubytkami w układzie nerwowym i mięśniowym będą odczuwali o wiele dłużej niż jai również o wiele intensywniej.

2 myśli na temat “GWW – Poznajcie historię Piotra”

  1. Piotrze,jak się dziś czujesz?Minęły ponad trzy lata od początku choroby.Bardzo chciałabym wiedzieć jak dziś funkcjonujesz.Napisz czy chodzisz i jeśli tak to jak szybko byłeś w stanie schodzić samodzielnie po schodach.Jak ze sprawami czuciowymi (wróciło?) i wzrokiem?Szalenie istotne jest opisanie własnej historii za co Ci dziękuję, ale dla osób dotkniętych najważniejszy jest CZASDlatego tak mi zależy na dalszym ciągu.Napisz też jakie leki stosowałeś po powrocie do domu.Pozdrawiam,A.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: